Làm việc 24/7

VGA Zotac GTX 1650 Super 4G GDDR6 Gaming Twin Fan

VGA Zotac GTX 1650 Super 4G GDDR6 Gaming Twin Fan

1,999,000₫

Hôm nay có tặng quà

Nếu chưa nhận được hàng thì phải "Viết đánh giá" kèm mã đơn hàng lên đây, chứ gọi đt không bằng Viết đâu

© Viện linh kiện điện thoại laptop đồng hồ smart