Làm việc 24/7

Thịt nạc dăm là gì? Cách bảo quản, phân biệt nạc dăm và nạc thăn

Thịt nạc dăm là gì? Cách bảo quản, phân biệt nạc dăm và nạc thăn

22,500₫

Hôm nay có tặng quà

Nếu chưa nhận được hàng thì phải "Viết đánh giá" kèm mã đơn hàng lên đây, chứ gọi đt không bằng Viết đâu

© Viện linh kiện điện thoại laptop đồng hồ smart