Làm việc 24/7

Card màn hình ASUS TURBO RTX 2080 Ti-11G

Card màn hình ASUS TURBO RTX 2080 Ti-11G

2,500,000₫

Hôm nay có tặng quà

Nếu chưa nhận được hàng thì phải "Viết đánh giá" kèm mã đơn hàng lên đây, chứ gọi đt không bằng Viết đâu

© Viện linh kiện điện thoại laptop đồng hồ smart